Käyttäjätunnus

Salasana
Säännöt ja ilmoittautuminen
Tulokset

Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Elmeri ja Haastamme
Kilpailun tulokset
Palkitut osanottajat

Seurantakierros 2010
Kilpailun tulokset 2007
Kipailun tulokset 2006
Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Johtoryhmä
Elmeri+
Elmeri+ -koulutus
Tietokyselyt
Poissaolot
Ilmoittaudu kilpailuun
Usein kysyttyä» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen
uusi, ainutlaatuinen käsikirja 79€

Haastamme

Haastamme työympäristökilpailun tavoitteena on nopeuttaa yritysten tuottavuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittymistä huipputasolle. Kilpailu on avoin kaikille metalli- ja elektroniikkateollisuuden yrityksille. Kilpailu jatkuu vuoteen 2005, kilpailuun voi liittyä mukaan kilpailun kestäessä. Ilmoittautumispäivä on vuosittain helmikuussa.

Kilpailun taustaryhmänä ovat Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto, Toimihenkilöunioni, Insinööriliitto, Tekniikan akateemiset, Tapaturmaohjelma, Työsuojelurahasto ja Työsuojeluhallinto.

Kilpailun mittareina käytetään Elmeri+ arviointimenetelmää, henkilöstölle tehtävää turvallisuustietämyskyselyä ja edellisen vuoden poissaolo- ja tapaturmasuhdetta. Arviointikäynnit suorittavat työsuojelupiirien Elmeri+ menetelmään koulutetut tarkastajat.

Kilpailun pelisäännöt

Sarjat

Kilpailuun osallistuvat yritykset ja toimipaikat jaetaan kuuteen sarjaan:

Sarja 1: Metallien jalostus  
Metallien jalostus: metallien sulatusta ja sulan/hehkuvan metallin käsittelyä

Sarja 2: Metallituoteteollisuus  
Raskas metalli: Valmistettavat / käsiteltävät kappaleet suuria ja raskaita. Tuotanto on enemmän kappaletavaratuotantoa kuin prosessituotantoa. Työ voi käsittää mm. hitsausta, työstöä kokoonpanoa ja pintakäsittelyä.

Sarja 3: Koneteollisuus  
Kevyt metalli: Valmistettavat / käsiteltävät esineet pienempiä kuin sarjassa I. Esineet voivat olla myös suuria, jos tuotanto on prosessiluonteista. Työ voi käsittää mm. ohutlevytyötä, hitsausta, työstöä, pintakäsittelyä ja kokoonpanoa.  

Sarja 4: Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
Sähkötekniset ja hienomekaaniset tuotteet: Valmistetaan sähköteknisiä ja hienomekaanisia tuotteita. Työ on kokoonpanovaltaista.

Sarja 5: Kunnossapito 
Omien tai asiakkaan laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa omissa tai asiakkaan tiloissa

Sarja 6: Oppilaitokset 
Työhön opetusta oppilaitoksen työpajassa

Kilpailun mittarit

Kilpailun mittareina käytetään Elmeri+ arviointimenetelmää, henkilöstölle tehtävää turvallisuustietämyskyselyä ja edellisen vuoden poissaolo- ja tapaturmasuhdetta. Mittarit jakautuvat painoarvoiltaan seuraavasti:

Elmeri+ indeksi
- Työsuojelutarkastajan työpaikalla tekemien havaintojen perusteella
- Painoarvo 60%

Henkilöstön turvallisuustietämys
- Arviointikäynnillä satunnaisesti valitut työntekijät vastaavat tietokyselyyn
- Painoarvo 20%

Työntekijöiden tapaturmasuhde ja sairauspoissaoloprosentti
- Työpaikka ilmoittaa edellisen vuoden tiedot
- Painoarvo yhteensä 20%

Haastamme arviointikäynnit

Arviointikäynneillä arvioija havainnoi Elmeri+ menetelmällä satunnaisesti valitun edustavan otoksen työpisteitä/alueita, joiden työntekijät myös vastaavat tietokyselyyn. Lisäksi arvioijat jättävät yrityksen yhteyshenkilölle lomakkeen sairaus- ja tapaturmatietojen ilmoittamista varten.

Ensimmäinen arviointikierros toteutetaan syys-lokakuussa 2002. Arvioijina toimivat erityisesti koulutetut työsuojelutarkastajat, jotka osallistuvat vuosittain päivitys- ja kalibrointikoulutukseen. Arviointikäynnistä sovitaan yrityksen yhteyshenkilön kanssa noin viikko etukäteen.

Tiedottaminen

Haastamme-kilpailusta ja sen tuloksista pyritään tiedottamaan tehokkaasti sekä yrityksille, oppilaitoksille että suurelle yleisölle. Tiedotuskanavia ovat mm. kilpailun www-sivut sekä tiedotustilaisuudet ja seminaarit. Vuosittain julkaistaan lisäksi tiedotuslehti. Palkituista yrityksistä laaditaan yritysraportteja.

Kilpailun www-sivuilla julkaistaan kilpailun vertailutietoja sarjoittain, kuten Elmeri+ indeksit, turvallisuustietämys sekä sairaus- ja tapaturmapoissaolot. Tietoja päivitetään kunkin arviointikierroksen tulosten valmistuttua.

Palkitseminen

Ensimmäinen palkintojenjako pidetään seminaarissa tammikuussa 2003. Tällöin palkitaan kunkin sarjan parhaat syksyn 2002 arviointikäyntien perusteella.

Seuraavat palkintojenjaot järjestetään vuosittain tammikuussa. Tällöin sarjojen parhaat palkitaan edellisen vuoden käyntien perusteella. Erikoispalkinnolla voidaan palkita esimerkiksi eniten vuoden aikana parantaneet tai jotain työolojen osa-aluetta erityisen ansiokkaasti vuoden aikana hoitaneet (esim. turvallisuuskoulutus/ työnopastus, meluntorjunta, ergonomia, järjestys ja siisteys, …)

Tulossivulle >>

Säännöt (pdf)

© 3T Ratkaisut 2007 Ilmoita virhe tai anna palautetta.