Käyttäjätunnus

Salasana
Säännöt ja ilmoittautuminen
Tulokset

Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Elmeri ja Haastamme
Kilpailun tulokset
Palkitut osanottajat

Seurantakierros 2010
Kilpailun tulokset 2007
Kipailun tulokset 2006
Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Johtoryhmä
Elmeri+
Elmeri+ -koulutus
Tietokyselyt
Poissaolot
Ilmoittaudu kilpailuun
Usein kysyttyä» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen
uusi, ainutlaatuinen käsikirja 79€

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailun tulokset vuosilta 2002-2005

Elmeri+ -indeksit

Ensimmäisenä vuonna 2002 kilpailussa oli mukana 158 työpaikkaa. Seuraavina vuosina osanottajine määrä vaihteli 185:stä 194:ään työpaikkaan. Mukaan tuli kaikina vuosina uusia osanottajia. Kunnossapitosarjassa määrä vaihteli eniten, kun pieniä yksiköitä lopetettiin ja yritykset ryhmittivät niitä aluellisiksi suremiksi yksiköiksi. Muissa sarjoissa poisjäämiset kesken kilpailun olivat harvinaisia, niitä tapahtui lähinnä työpaikan lopettamisen ja omistajan vaihdoksen seurauksena. Henkilöstöä osanottavisa yrityksissä oli yhteensä noin 29 000 henkeä. 

Osanottajien Elmeri+ -indeksi nousi syksyn 2002 ensimmäisestä mittauskerrasta keskimäärin 18,2 prosenttiyksikköä syksyn 2005 mittaukseen. Tämä merkitsee suurta muutosta, sillä havaitut työympäristön puutteet ovat vähentyneet 60%:lla alkutilanteesta. Kehitys on ollut suunnilleen samansuuruinen kaikissa sarjoissa.   

Kuva 1. Elmeri+ -indeksit työpaikoittain vuosina 2002-2005

Työympäristön muutos on ollut hyvin voimakas. Ensimmäisenä kilpailuvuotena yli 80 osanottajan Elmeri+ -indeksi oli alle 70 %, vuonna 2005 näitä oli alle 10. Elmeri+ -indeksi ylitti 84% alussa vain yhdeksällä työpaikalla, vuonna 2005 tämä määrä oli yli kymmenkertaistunut. 

Eniten ovat vähentyneet poistumisteiden, jäteastioiden, lämpöolojen, valaistuksen, kulkuteiden, koneturvallisuuden ja turvallisten työtapojen puutteet. Vähiten ovat kehittyneet melu, järjestys ja työpiste-ergonomia, niidenkin kehitys on kuitenkin ollut merkittävä. 

Kuva 2. Elmeri+ osaindeksit syksyllä 2002 ja 2006

Tapaturmien vuoksi menetetyt työtunnit

Ennen kilpailua vuonna 2001 osanottajayrityksissä sattui 1419 tapaturmaa, tapaturmatiheys oli 38,1 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Vuonna 2004 tapaturmatiheys oli vastaavasti 28,6. Sattuneet tapaturmat olivat vuonna 2004 myös aiempaa lievempiä. Vuonna 2001 menetettiin 109 ja vuonna 2004 98 työtuntia tapaturmaa kohti.

Ennen kilpailua yrityksissä menetettiin tapaturmien vuoksi keskimäärin 10 tuntia ja vuonna 2004 enää 6 tuntia työntekijää kohti. Tämä 40 prosentin vähennys merkitsi noin 76 000 työtunnin, eli noin 48 henkilötyövuoden vuosittaista säästöä. Kehitys on ollut myönteinen kaikissa sarjoissa.

Elmeri+ ja tapaturmariski

Elmeri+ -indeksillä ja tapaturmariskillä oli erittäin merkitsevä yhteys, hYvä indeksi merkitsi alhaista tapaturmien ja menetettyjen työtuntien määrää. Samalla kun Elmeri+ -indeksi parani alenivat myös tapaturmaluvut.   

Kuva 3. Sarjan ja Elmeri+ -tason perusteella ryhmitettyjen yritysten indeksi ja tapaturmariski kilpailun alussa ja lopussa.

Nämä tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia työympäristön ja työtapojen keskeisestä merkityksestä työtapaturmariskiin. Ne vahvistavat myös aiempia tuloksia, joiden mukaan käytetty standardoitu havaintomenetelmä, Elmeri+ on pätevä työympäristön ja tapaturmariskin mittari.

Sarjakohtaiset tulokset

Sarjakohtaiset tuloskuvat voi ladata alla olevasta linkistä. 

Tuloskuvat 2002-2005 (pdf)

© 3T Ratkaisut 2007 Ilmoita virhe tai anna palautetta.