Käyttäjätunnus

Salasana
Säännöt ja ilmoittautuminen
Tulokset

Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Elmeri ja Haastamme
Kilpailun tulokset
Palkitut osanottajat

Seurantakierros 2010
Kilpailun tulokset 2007
Kipailun tulokset 2006
Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Johtoryhmä
Elmeri+
Elmeri+ -koulutus
Tietokyselyt
Poissaolot
Ilmoittaudu kilpailuun
Usein kysyttyä» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen
uusi, ainutlaatuinen käsikirja 79€

Kiertotalouslaitosten erityiset turvallisuusriskit huomioitava laitosten suunnittelussa

15.11.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt kiertotalouslaitosten erityisiä turvallisuusriskejä, jotka täytyy osata ennakoida laitosten suunnittelussa ja käytössä. Tätä varten Tukes on koonnut turvallisen laitoksen suunnittelua koskevia periaatteita.

Kiertotalouslaitosten erityiset turvallisuusriskit liittyvät muun muassa siihen, että materiaalivirroissa voi olla ei-toivottuja tai tuntemattomia aineita. Materiaalien varastoinnin ja käsittelyn yhteydessä työntekijät voivat altistua myrkyllisille aineille tai materiaali voi syttyä itsestään varastoinnissa ja tuotannossa. Myös tapaturmavaara on kohonnut, koska jätteenkäsittelyssä on paljon käsin tehtävää työtä.

Turvallisuusriskejä liittyy myös siihen, että osa kiertotaloudessa käytettävistä teknologioista on uusia ja vielä kehitystä vaativia. Alalla toimii paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja kaikilla ei välttämättä ole tarvittavia turvallisuuskäytäntöjä ja kehittynyttä teknologiaa.

Merkittävimmät vaarat pitää tunnistaa jo suunnittelun alkuvaiheessa

Turvallisuusriskien hallinnassa kiertotalouslaitoksiin pätevät samat keinot ja lainalaisuudet kuin minkä tahansa prosessilaitoksen suunnittelussa ja käytössä. Turvallisen suunnittelun perustana ovat lakien ja asetusten vaatimukset, standardit ja hyvät suunnittelukäytännöt. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi ovat keskeisiä suunnittelun eri vaiheissa.

Merkittävimmät vaarat pitää tunnistaa jo suunnittelun alkuvaiheessa, konseptitason selvitysvaiheessa, koska käytössä on usein uutta teknologiaa. Huomioon pitää ottaa sekä prosessin vaarat että koko toimintaketjun vaarat, esimerkiksi kierrätyksessä materiaalin keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyvät vaarat. Riskien arviointia ja niihin varautumista pitää tarkentaa suunnittelun aikana.

Tukes tarkasteli kiertotalouslaitosten turvallisuusriskejä yhteishankkeessa Neste Engineering Solutions Oy:n kanssa. Hankkeen tuloksena syntyi myös tarkistuslista, jonka avulla voi tunnistaa ja arvioida kiertotalouslaitoksen keskeisiä turvallisuusriskejä. Lista soveltuu laitossuunnittelijoiden, laitosten käyttöorganisaatioiden ja turvallisuusviranomaisten käyttöön.

Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit -hankkeen tuloksissa esitetään yksityiskohtaisemmin valittujen laitostyyppien vakavimmat ja todennäköisimmät riskiskenaariot ja niihin varautuminen. Näiden riskien huomiointi on tärkeää laitossuunnittelussa, laitosten käytössä, henkilöstökoulutuksessa ja kunnossapidossa.

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)
< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin

Kommentoi uutista

Ladataan kommentteja, hetki...


Työsuojeluvaltuutettu.fi - Apua vastuulliseen ja tärkeään tehtävääsi