Käyttäjätunnus

Salasana
Säännöt ja ilmoittautuminen
Tulokset

Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Elmeri ja Haastamme
Kilpailun tulokset
Palkitut osanottajat

Seurantakierros 2010
Kilpailun tulokset 2007
Kipailun tulokset 2006
Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Johtoryhmä
Elmeri+
Elmeri+ -koulutus
Tietokyselyt
Poissaolot
Ilmoittaudu kilpailuun
Usein kysyttyä» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen
uusi, ainutlaatuinen käsikirja 79€

Alkoholi voi olla merkittävä syy masennuksesta johtuvan työkyvyttömyyden lisääntymiseen

10.4.2013

Voimakkaasti lisääntynyt alkoholinkulutus saattaa olla yksi merkittävä syytekijä, miksi masennuksesta on tullut yhä yleisempi työkyvyttömyyden peruste, uskoo THL:n pääjohtaja Pekka Puska. Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmät syyt ovat olleet jo pitkään mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, muistutti Puska keskiviikkona Helsingissä pidetyssä seminaarissa ”Alkoholiperusteiset ennenaikaiset eläköitymiset ja kuolemat”.

Kaikkiaan noin 260 000:sta työkyvyttömyyseläkkeestä myönnettiin vuonna 2011 45 prosenttia mielenterveyssyistä. Mielenterveyssyistä yli puolet oli masennusdiagnooseja. Masennuksesta johtuva työkyvyttömyys on yleistynyt huomattavasti viimeisen 20-30 vuoden aikana. Alan tutkijoissa kehitys on herättänyt pohdintoja: väestötutkimuksissa ei ole saatu selvää näyttöä, että masennus lääketieteellisenä ilmiönä olisi samaan aikaan yleistynyt.

Syytä masennuksesta johtuvan työkyvyttömyyden yleistymiseen on pohdittu paljon. On ilmeistä, että työelämän vaatimusten kasvaessa lievemmätkin mielenterveyden ongelmat vaikeuttavat työtä. Myös masennuksen diagnostisoimisen lisääntyminen on varmasti vaikuttanut.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, kuinka masennusdiagnoosilla myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden yleistyminen on tapahtunut rinta rinnan alkoholin kulutuksen voimakkaan kasvun kanssa. Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana alkoholin kulutus on kasvanut 50 prosenttia. Terveyshaittoja aiheuttava kulutus on lisääntynyt tätäkin enemmän.

Alkoholin haittakulutuksen ja masennuksen välinen vahva yhteys tunnetaan lääketieteessä hyvin. Vaikka masennus voi usein johtaa alkoholin kulutukseen, monet tutkimukset korostavat syy-yhteyttä toisin päin: runsas juominen johtaa masennukseen.

Boden ym. arvioivat katsauksessaan vuonna 2011, että syy-yhteys alkoholin ja depression välillä tarkoittaa yleensä, että alkoholi lisää depression riskiä. Schuckitin ym. tänä vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan alkoholin ongelmakäyttö johti noin 15 prosentilla käyttäjistä vakavaan masennukseen. Prosenttiosuus on iso, kun ajattelemme kuinka yleistä alkoholin ongelmakäyttö on Suomessa.

Työkyvyttömyyttä arvioivilla lääkäreillä on edessään vaikea tilanne. Vastaanotolla on pahasti alkoholisoitunut potilas, joka ei ole enää työkykyinen. Alkoholismi ei yleensä kelpaa työkyvyttömyys-diagnoosiksi – mutta depressio käy. Lisäksi on muistettava, että alkoholi aiheuttaa työkyvyttömyyttä myös muiden sairauksien kautta. Vakuutusyhtiö Ilmarisen ylilääkäri Seppo Kettunen arvioi hiljattain, että jopa puolessa uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista taustalla on alkoholiriippuvuus.

On aivan ilmeistä, että alkoholilla on osuus huomattavassa osassa masennusdiagnoosilla kirjoitetuista työkyvyttömyystapauksista. Vaikka työkyvyttömyyttä aiheuttavat toki muutkin tekijät, tulisi työurien pidentämistä ja masennustyökyvyttömyyttä koskevassa keskustelussa kiinnittää paljon enemmän huomiota alkoholiongelmaan.

Varhainen puuttuminen työpaikkojen alkoholiohjelmassa ja myös depression huomioiminen ovat ilman muuta tärkeitä toimenpiteitä. Kansallisesti kustannus-vaikuttavin ratkaisu on kuitenkin tehokas alkoholipolitiikka, joka vähentää suomalaisten alkoholisoitumista. Yksikin vaikuttava alkoholipoliittinen uudistus voi edistää suomalaisten työuria enemmän kuin moni sinänsä tarpeellinen puuttuminen ongelmajuomiseen.

Työkyvyttömyyseläkkeiden syitä koskevat tilastot näyttäisivät aivan erilaisilta, jos masennusdiagnoosien sijaan voitaisiin kirjoittaa ensisijainen syy: alkoholi. Tämä olisi varmaan omiaan tehostamaan vaikuttavia alkoholipoliittisia uudistuksia – muun muassa suomalaisten työurien pidentämiseksi.

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL)

 


Seuraava >

<< Takaisin

Kommentoi uutista

Ladataan kommentteja, hetki...


Työsuojeluvaltuutettu.fi - Apua vastuulliseen ja tärkeään tehtävääsi