Käyttäjätunnus

Salasana
Säännöt ja ilmoittautuminen
Tulokset

Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Elmeri ja Haastamme
Kilpailun tulokset
Palkitut osanottajat

Seurantakierros 2010
Kilpailun tulokset 2007
Kipailun tulokset 2006
Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Johtoryhmä
Elmeri+
Elmeri+ -koulutus
Tietokyselyt
Poissaolot
Ilmoittaudu kilpailuun
Usein kysyttyä» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen
uusi, ainutlaatuinen käsikirja 79€

Maatalousyrittäjien työterveys ja turvallisuus näkyvät Farmari-näyttelyssä

STM tiedote 27.07.2010

Huolto- ja kunnossapitotöiden turvallisuus korostuu tänä vuonna valtakunnallisessa Farmari 2010 -maatalousnäyttelyssä Mikkelissä.  Työsuojeluhallinto ja Työterveyslaitos painottavat myös maatalousyrittäjien työhyvinvointia näyttelyn Työhyvinvointitorilla.

Maatalouden huolto- ja korjaustöissä sattuu tapaturmia työtuntia kohti kolme kertaa enemmän kuin muissa karjanhoitotöissä ja viisi kertaa enemmän kuin muissa maanviljelytöissä. Huolto- ja kunnossapitotyöt ovat maatalouden alalla moninaisia. Niihin voidaan laskea kuuluvaksi muun muassa korjaukset, häiriönpoistot, ylläpito, vian etsintä, osien vaihto, tarkastukset, kalibroinnit, mittaukset ja testaukset. Tehtävät voivat olla joko ennalta suunniteltuja tai suunnittelemattomia, nopealla aikataululla suoritettavia tehtäviä.

Suunnitelmallinen huolto ja kunnossapito varmistavat työn sujuvuuden ja koneiden häiriöttömän toiminnan. Ne auttavat torjumaan monia työhön liittyviä vaaratekijöitä. Hyvin suunniteltu ennakoiva huolto voidaan tehdä turvallisesti. Korjaustyöt joudutaan usein tekemään joko välittömästi tai hyvin lyhyellä varoitusajalla - kiireessä ja hankalissa olosuhteissa.

Terveesti töissä - myös maataloudessa
Yhä useammalla perinteisen maatilatalouden harjoittajalla on sivuelinkeinoja. Kun tila- ja karjakoot kasvavat, maatalousyrittäjät ulkoistavat tilan töitä ja esimerkiksi kasvinsuojelutöistä tai rehunteosta voi tulla toiselle maatalousyrittäjälle sivuelinkeino. Ulkoistamisen seurauksena työt voivat yksipuolistua ja työasennoista johtuva haitallinen kuormitus voi lisääntyä. Työpäivien venyminen voi myös lisätä työn fyysistä ja psyykkistä kuormitusta.

Tällä hetkellä vajaat 40 prosenttia maatalousyrittäjistä eli noin 37 000 maatalousyrittäjää kuuluu työterveyshuoltoon.  Työnantajana maatalousyrittäjän tulee toimia työturvallisuuslain velvoitteiden mukaisesti ja järjestää työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuoltoon kuuluminen mahdollistaa asiantuntija-avun saamisen terveyden ja työkyvyn tukemiseen sekä työpaikan olosuhteiden kehittämiseen. Kokonaisvaltainen työterveyshuolto, joka sisältää tilakäyntien ja terveystarkastusten lisäksi sairaanhoitopalvelut, tukee yrittäjän työkykyä monipuolisesti.

Työterveyshuollon tilakäynnillä kartoitetaan työn ja työympäristön riskit sekä altisteet, arvioidaan niiden merkityksen terveydelle ja mietitään, miten riskitekijöitä voidaan vähentää. Kaikkia riskitekijöitä ei voida poistaa, joten pölyjä, kaasuja, melua, ja monia tapaturmariskejä joudutaan edelleen torjumaan oikein valituilla ja käytetyillä henkilönsuojaimilla. Maatalousnäyttelyn Työhyvinvointitorilla voi tutustua myös suojainuutuuksiin.

Valtakunnallinen Farmari Suomen Maatalousnäyttely 2010 järjestetään 29. heinäkuuta - 1. elokuuta Mikkelissä.

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Markus Pyykkönen, Sosiaali- ja terveysministeriö, p. 040 719 5774
Kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä, Työterveyslaitos, p. 040 753 2017

Muualla verkossa
Farmari 2010 https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/farmari 


< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin

Kommentoi uutista

Ladataan kommentteja, hetki...


Työsuojeluvaltuutettu.fi - Apua vastuulliseen ja tärkeään tehtävääsi