Käyttäjätunnus

Salasana
Säännöt ja ilmoittautuminen
Tulokset

Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Elmeri ja Haastamme
Kilpailun tulokset
Palkitut osanottajat

Seurantakierros 2010
Kilpailun tulokset 2007
Kipailun tulokset 2006
Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Johtoryhmä
Elmeri+
Elmeri+ -koulutus
Tietokyselyt
Poissaolot
Ilmoittaudu kilpailuun
Usein kysyttyä» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen
uusi, ainutlaatuinen käsikirja 79€

Tietokyselyvastaukset, kevät 2006

1. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnjohdon antamia turvallisuusohjeita
TOTTA

2. Työntekijällä on oikeus terveelliseen työympäristöön ja asialliseen kohteluun
TOTTA

3. Esimiehen velvollisuus on valvoa, että työssä ei oteta turvallisuusriskejä
TOTTA

4. Työntekijällä on oikeus poistaa suojalaite, jos voi tehdä työn turvallisesti ilmankin
TARUA

5. Työntekijälläkin on vastuuta omasta ja toisten työntekijöiden turvallisuudesta
TOTTA

6. Työntekijällä on velvollisuus poistaa kulkutiellä oleva liukastumisvaaran aiheuttava
    muovinpala

TOTTA

7. Työnantajan on kiinnitettävä ostamiinsa koneisiin CE -merkki
TARUA

8. Työntekijällä on velvollisuus kohdella työpaikalla toisia asiallisesti
TOTTA

9. Hyvään järjestykseen kuuluu, että työpisteen lattialla ei ole sähkö- ym. johtoja
TOTTA

10. Yli 50 kg:n taakan nostaminen käsin on terveydelle vaarallista riskinottoa
TOTTA

11. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työnantajaa työsuojeluviranomaisiin päin
TARUA

12. Työnantajalla on varoituksen jälkeen oikeus irtisanoa turvallisuusohjeita edelleen
      olennaisesti rikkova työntekijä

TOTTA

13. Työntekijällä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa terveyttä vaarantavista vioista ja
      puutteista työsuojeluviranomaiselle

TARUA

14. Tulitöitä saa tehdä vain työturvallisuuskortin suorittanut työntekijä
TARUA

15. Alle 18 -vuotias kesätyöntekijä ei saa tehdä putoamisvaarallista työtä korkealla
TOTTA

16. Nojatikkaalla työskentely on pääsääntöisesti kiellettyä
TOTTA

17. Hyvään ergonomiaan kuuluu mahdollisuus säätää työtuolin korkeutta
TOTTA

18. Hätäpysäyttimen vahinkopainallus voi aiheuttaa tapaturman
TARUA

19. Ensiapua annettaessa on tajuton mutta hengittävä potilas käännettävä selälleen ja
      nostettava jalat koholle
TARUA

20. Tulipalon syttyessä on ikkunat ja ovet avattava savun poistamiseksi
TARUA

21. Pesu- tai voiteluainetta voi työpaikalla annostella virvoitusjuomapulloon, kunhan sen
      merkitsee asianmukaisilla varoitusmerkinnöillä

TARUA

22. Kaikkien kemikaalien pakkauksesta on ilmettävä käytössä tarvittavat suojaimet
TOTTA

23. Jos kemikaalia on mennyt silmään, on silmää huuhdeltava vedellä ainakin
      15 minuuttia

TOTTA

24. Työntekijän saatavilla on oltava käyttämiensä kemikaalien
      käyttöturvallisuustiedotteet

TOTTA

25. Sähkölaitepalossa on virta katkaistava huoneen päävirtakatkaisijasta ennen
      sammuttamisen aloittamista
TARUA

© 3T Ratkaisut 2007 Ilmoita virhe tai anna palautetta.