Käyttäjätunnus

Salasana
Säännöt ja ilmoittautuminen
Tulokset

Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Elmeri ja Haastamme
Kilpailun tulokset
Palkitut osanottajat

Seurantakierros 2010
Kilpailun tulokset 2007
Kipailun tulokset 2006
Säännöt
Sarjat ja osallistujat
Johtoryhmä
Elmeri+
Elmeri+ -koulutus
Tietokyselyt
Poissaolot
Ilmoittaudu kilpailuun
Usein kysyttyä» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen
uusi, ainutlaatuinen käsikirja 79€

Elintarviketeollisuuden turvallisuus, viihtyvyys ja tuottavuus huipputasolle!

Elintarviketeollisuuden kilpailulla vuosina 2005–2007 oli selvä myönteinen vaikutus siihen osallistuneiden yritysten työympäristön kehitykseen. Syksyllä 2008 toteutettu työympäristön seurantakierros osoitti, että yritykset ovat myös kyenneet keskimäärin säilyttämään tasonsa, mutta eivät sitä enää parantamaan. Seurantakierroksen parhaat työpaikat palkitaan Työturvallisuuskeskuksen seminaarissa 12.5.2009 Vantaalla.

Elintarviketeollisuuden kilpailun vaikuttavuudessa näyttää olevan työpaikkakohtaisesti huomattavia eroja. Joillakin työpaikoilla kilpailu on käynnistänyt kehityksen, joka on jatkunut myös sen jälkeenkin. Toisissa yrityksissä kehitys on taas pysähtynyt, osassa jopa taantunut. Kuitenkin hyvin harva työpaikka on taantunut alkuperäiselle tasolle.

Seurantakierroksen parhaina yrityksinä palkittiin leipomoteollisuudesta Apetit Pakaste Oy Pudasjärveltä, lihateollisuudesta Snellmanin Lihanjalostus Oy, juoma- ja meijeriteollisuudesta Arla Ingman Oy Ab Söderkullasta ja muusta elintarviketeollisuudesta Oy Gustav Paulig Ab Helsingistä.

– Työympäristö ja tuottavuus kehittyvät uusimpien tutkimusten mukaan yhtä jalkaa. Tässä kilpailussa monet työpaikat pystyivät parantamaan isolla harppauksella työolojaan, ja se heijastui varmasti kilpailukykyyn laajemminkin. Paikalleen ei kuitenkaan kannata jäädä, sillä vain jatkuva kehittäminen turvaa kilpailukyvyn säilymisen, sanoo tekniikan tohtori, dosentti Heikki Laitinen 3T Ratkaisut Oy:stä. Erkki Heinonen

– Jotta työturvallisuus saataisiin yhä paremmaksi, erityisesti yritysten ylimmän johdon olisi pantava itsensä likoon asian edistämiseksi. Vain näin resurssit saadaan riittäviksi. Työhyvinvointia edistäviä toimia tulee tehdä, mutta myös perinteisen työturvallisuuden, tapaturmien torjunnan vaalimisen merkitystä ei pidä unohtaa, korostaa elintarviketeollisuudesta vastaava asiantuntija Erkki Heinonen Työturvallisuuskeskuksesta.
Elintarviketeollisuuden panostus työturvallisuuteen näkyy alan tapaturmaluvuissa. Teollisuuden tapaturmat ovat viime vuosina kääntyneet hiukan nousuun, kun taas viimeisen kymmenen vuoden aikana elintarviketeollisuuden työtapaturmat ovat laskeneet. Elintarviketeollisuudessa tapaturmataajuus oli vuonna 2007 noin 48 vahinkoa miljoonaa työtuntia kohden, kun se oli vuonna 1996 noin 60 vahinkoa miljoonaa työntuntia kohden.

– Elintarviketeollisuudessa työturvallisuudesta on tullut osa jokapäiväistä toimintaa, osa työtä. Työturvallisuuteen tulee panostaa jatkossakin. Sen tulee olla konkreettista toimintaa turvallisuuden eteen tavoitteena nolla tapaturmaa. Se edellyttää näkyvää ja uskottavaa toimintaa esimiehiltä. Turvallisuudesta huolehtiminen on ihmisistä huolehtimista. Puutteet on korjattava välittömästi. Työturvallisuudelle tulee olla selkeät, johdonmukaiset mittarit, korostaa Heinonen.

Parhaalla tolalla työympäristössä seurantakierroksella olivat lämpöolot, valaistus, jäteastiat, ilman puhtaus ja työskentely. Eniten parannusta kaipaavia asioita ovat melu, työn fyysinen rasitus sekä pöytien ja lattian järjestys.

Elintarviketeollisuuden kilpailun ja seurantakierroksen toteutti Työturvallisuuskeskuksen elintarvikealojen työalatoimikunta yhteistyössä työsuojeluhallinnon ja 3T Ratkaisut Oy:n kanssa. Seurantakierrokseen osallistui 31 työpaikkaa. Seurantakierrokseen kuului työsuojelutarkastajien tekemä työympäristön havainnointi Elmeri+-menetelmällä. Työsuojeluhallinto on valmis elintarviketeollisuuden työpaikkojen arviointikierrokseen myös syksyllä 2010, mikäli yritykset ovat siihen valmiita.


>> Seurantakierroksen raportti (pdf)

>> Kilpailun tulokset


Kilpailun tavoitteena oli vauhdittaa elintarviketeollisuuden yritysten työturvallisuuden,
tuottavuuden ja kilpailukyvyn myönteistä kehitystä.


Työturvallisuuskilpailujen on todettu parantavan työsuojelun tasoa kilpailuun osallistuvissa yrityksissä. Kilpailu hyödyttää työpaikkaa ja sen henkilöstöä monella tavalla:

  • Tapaturmien torjunnasta syntyy säästöjä
  • Viihtyvyys ja tuottavuus parantuu
  • Ulkopuolinen työpaikan työturvallisuustason arviointi sekä vertailutiedot alan muista työpaikoista antavat lisäpotkua kehittämiseen
  • Kilpailu tarjoaa työkalun itsearviointiin ja itsenäiseen kehittämiseen
  • Menestymisestä saa julkisen tunnustuksen

Kilpailun järjestelyistä vastasi Työturvallisuuskeskuksen elintarviketeollisuuden työalatoimikunta. Työsuojeluhallinto osallistui työpaikkojen arviointikäyntien toteutukseen. 3T Ratkaisut Oy toimi yhtenä asiantuntijana ja ylläpitää kilpailun verkkopalvelua. Hanketta rahoittivat lisäksi Työsuojelurahasto ja
Työturvallisuuskeskuksessa kotipesäänsä pitävä Työtapaturmaohjelma 2001–2005.


>> Kilpailun tiedotuslehti (pdf, 8 sivua, 1,4 mt)

  

>> Ensimmäisen kisakierroksen tiedotuslehti (pdf)

© 3T Ratkaisut 2007 Ilmoita virhe tai anna palautetta.